REALIZÁCIE

telefón: 02/4592 5757, 02/4592 5533, fax:02/4592 5625, huszarova@arbor.sk
 

 • sídlisková zeleň
 • poľnohospodárske a priemyselné objekty
 • administratívne objekty
 • parky
 • rodinné domy
 • technické realizácie
 • biotechnické rekultivácie
 • skládky pevného odpadu
 • odkaliská
 • devastované a inak porušené plochy
 • zakladanie trávnikov
 • údržba zelene