TRI SPÔSOBY ZAKLADANIA TRÁVNIKA

telefón: 02/4592 5757, 02/4592 55 33, fax:02/4592 5625, huszarova@arbor.sk

Hydroosev

  • racionálne riešenie pre zatrávnenie neprístupných svahov alebo plôch v okolí technických diel
  • tekutá zmes hnojiva, biologického lepidla a osiva je vodným delom aplikovaná na miesto určenia

Výsev
  • tradičný spôsob zakladania trávnikov
  • zatrávnenie homogénnych i členitých plôch väčších výmerov

Rolované trávne koberce
  • vlastná produkcia
  • zelená plocha v priebehu niekoľkých hodín
  • vhodné využiti na svahoch s váčším sklonom