VÝROBA

telefón: 02/ 4592 5757, 02/ 4592 5533, fax: 02/4592 5625
produkcia okrasných rastlín - veselka@arbor.sk    

obchodné oddelenie - kontakt : 0907 729 239, obchod@arbor.sk

Profesionálna spolupráca záhradných architektov, sadovníkov, okrasných škôlkárov a lesníkov prináša komplexné riešenia.