ARCHITEKTÚRA

Autorizovaný krajinný architekt
Ing. Richard Vreštiak, PhD.   Registračné číslo : 0025 KA

Tel : 02/ 4592 5757, 02/ 4597 5533, 0915 505 054
vrestiak@arbor.sk, info@vrestiak.sk

 

  • spracovanie projektovej dokumentácie
  • inventarizácia / dendrologický prieskum /
  • výber navrhnutých rastlín priamo v našich gardencentrách
     

ARCHITEKTÚRA

V ateliéroch firmy ARBOR tvoria odborní pracovníci projekty výsadieb zelene v krajine, sídliskovú zeleň, parky, zelené plochy okolo administratívnych a verejných budov, záhrad pri rodinných domoch, vrátane ozelenenia interiérov. Spracovanie projektov je podložené dôkladnou teoretickou prípravou na základe porovnávacích štúdií, terénnych prieskumov a laboratórnych rozborov. Profesionálna spolupráca záhradných architektov, sadovníkov, okrasných škôlkárov a lesníkov prináša komplexné riešenia.


Špeciálnou činnosťou sú biotechnické rekultivácie a rekonštrukcie historických záhrad a parkov.

Prihlásenie