KONTAKTY

Názov firmy: ARBOR - okrasné a ovocné škôlky, s.r.o.kontakty

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:
Poľná 6, P.O.BOX 33, 903 01 SENEC

Slovenská republika

CENTRÁLA
telefón: 02/ 4592 5757, 02/ 4592 5533
fax: 02/4592 5625
arbor@arbor.sk

atelier@arbor.sk
www.arbor.sk

GARDENCENTRUM

mobil: 0905 942 740

mobil: 0905 420 012

obchod@arbor.sk

 

ODDELENIE TRÁVNIKOV

mobil: 0905 948 487

travnik@arbor.sk

obchod@arbor.sk

 

ARCHITEKTÚRA

vrestiak@arbor.sk

info@vrestiak.sk

 

REALIZÁCIE

huszarova@arbor.sk

atelier@arbor.sk

 

VÝROBA

veselka@arbor.sk

obchod@arbor.sk

 

OBCHODNÉ ODDELENIE

obchod@arbor.sk

 

 


IČO: 35716983
DIČ: 2020200501 , 
IČDPH: SK2020200501

Bankové spojenie: 2624023576/1100


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I. odd. Sro 14590/B

 

Prihlásenie