Realizácia Trnava 2023 - 2024

ARBOR - okrasné a ovocné škôlky

Komplexná obnova Námestia SNP je úspešne ukončená. Priniesla moderný, estetický a bezpečný verejný priestor a novú zeleň.

Trnava - realizácia

Galéria