REALIZÁCIE

telefón: 02/4592 5757, 02/4592 5533,           huszarova@arbor.sk
 

 -   sídlisková zeleň  -   biotechnické rekultivácie
 -   poľnohospodárske a priemyselné objekty  -   skládky pevného odpadu
 -   administratívne objekty  -   odkaliská
 -   parky  -   devastované a inak porušené plochy
 -   rodinné domy  -   zakladanie trávnikov
 -   technické realizácie  -   údržba zelene

 

 REALIZÁCIE

Prihlásenie