OZELENENIE STRIECH - zelené strechy

telefón:   02/4592 5757,   02/4592 5533,   fax:  02/4592 5625,   huszarova@arbor.sk

 

Moderné systémy zelených striech sa používajú približne 35 rokov a mnoho odborníkov odhaduje ich životnosť na viac než 50 rokov do prvej opravy, alebo výmeny.

 

Firma ARBOR ako partner spoločnosti Optigreen je jednou z prvých, ktorá ponúka kompletnú realizáciu zelených striech na tuzemskom trhu. Používaný nemecký systém je zárukou kvality a efektívnosti. Používame prírodné ekologické materiály a chránime tak prírodné zdroje. Každá zelená strecha zodpovedá najnovším vedeckým poznatkom a prísnym technickým normám. Poskytuje plnú podporu svojim zákazníkom vo fáze projekčnej, realizačnej i údržbovej.

 

Firma ARBOR ponúka systémové riešenie pre všetky typy zelených striech, od úsporných
( hmotnosť 90 – 140 kg/m2 ), cez prírodné, retenčné, prevádzkové až po klasické alebo šikmé.

 

 

Úsporná strecha

Najúspornejší variant zelených striech s nízkou hmotnosťou
a vyváženým pomerom ,,cena – úžitkovosť„

 

úsporna strecha

 

 

Prírodná strecha

Dlhodobo kvitnúce zelené strechy s vysokou ekologickou hodnotou a množstvom bylinných druhov rastlín ( rozchodníky, trávy ).

 

Prírodná strecha

 

 

Retenčná strecha

Systémové riešenie s presne definovanou akumuláciou vody pre zelené a štrkové strechy. Eliminuje nerovnomerné prevlhčenie vrstiev pri nerovnostiach.

 

 

Prevádzková strecha

Plochy pre prejazd osobných a nákladných vozidiel, cesty a plochy pre chodcov s triedou zaťaženia do 160 kN/m2

 

 

Klasická strecha Optigreen

Architektonicky stvárnená zelená strecha s vysokou estetickou hodnotou. Nový priestor pre odpočinok s posedením, jazierkom, trávnikom, kríkmi i veľkými stromami.

 

 

 

Šikmá strecha

Trvalé riešenie pre ozelenenie šikmých a strmých striech so sklonom až do 45° (84%),
bez zníženia bezpečnosti a zaistenia vrstiev proti zosuvu.

 

 

Podrobné informácie o jednotlivých systémoch
nájdete na www.optigruen.de

 

Prihlásenie