Objednávky

osobne - na ústredí firmy ARBOR - Poľná 6, SENEC
telefonicky - 0905 948 487
e-mailom - travnik@arbor.sk


objednávky

 

spôsob úhrady :

- v hotovosti

- na bankový účet

spôsob prepravy

- zákazník si zabezpečuje odvoz trávnika sám, pričom musí brať do úvahy
hmotnostné parametre jedného kotúča a najmä hmotnosť palety
/hmotnosť jednej palety je v rozpätí 600 - 800 kg v závislosti od nasýtenia vodou/

V  prípade potreby prepravu zabezpečíme ! ! !

Čas odberu (deň, hodinu) a spôsob platby si dohodnete pri objednávaní kobercového trávnika

 

 

 

Prihlásenie