Užitočné informácie

Pokládka trávneho koberca

 • pôdu zbavíme buriny, skál a hrubých hrúd, vyrovnáme, prípadne upravíme terén do modelu, povalcovaním pôdu spevníme, necháme uľahnúť
 • jednotlivé kotúče ukladáme čo najtesnejšie vedľa seba, prípadné medzery dosypeme zeminou,
  tráva prekorení v priebehu 10-18 dní v závislosti od podmienok
 • pri ukladaní vo svahu jednotlivé kotúče fixujeme tenkými drevenými kolíkmi, aby sme zabránili posuvu koberca
 • koberec  upravujeme do oblúka alebo iného požadovaného tvaru ostrým nožom, alebo rýľom
 • po skončení ukladania plochu povalcujeme ľahkým valcom a výdatne zavlažujeme po dobu 10 dní ráno a večer

 Pokládka trávneho koberca

  

Najčastejšie chyby pri ukladaní trávnych kobercov

 • ak je plocha čerstvo skultivovaná alebo nedostatočne uľahnutá, nezískame pekný rovný povrch a vznikajú vlny
 • ak je plocha silne zhutnená, trávne koberce sa ťažko prekoreňujú
 • nedostatočná závlaha
 • ak je trávnik v štádiu zakoreňovania silne zaťažený, koberce sa prekoreňujú pomaly a posúvajú sa po ploche

Pracovné úkony počas celého roka

 Tabuľka pracovných úkonov, ktoré by sme mali vykonávať v závislosti od ročného obdobia.

 Pracovné úkony počas celého roka

 

 

Prihlásenie